Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR?

List przewozowy CMR

Listy przewozowe często nazywane drukami CMR i pełnią aż cztery ważne funkcje. Po pierwsze są umową zawartą między nadawcą a przewoźnikiem o przewóz towaru, po drugie legitymują nadawcę i odbiorcę, którzy są upoważnieni do zarządzania ładunkiem, po trzecie pełni funkcję instrukcyjną na przykład jak przewozić towar, aby nie został uszkodzony i wreszcie po czwarte stanowi dla odbiorcy informację o realizacji transportu. Jednak jak prawidłowo wypełnić taki list przewozowy, aby spełniał wszystkie nadane mu funkcje?

Nie ma uniwersalnego wzoru

Zasady, prawa i obowiązki podczas transportu towarów omawia konwencja CMR. Jednakże mimo nadania nadawcy i firmą przewozowym praw i obowiązków nie narzuciła ona jednego uniwersalnego wzoru, który mogła by zastosować każda firma przewozowa. Można znaleźć wiele przykładowych wersji listu przewozowego, ale tak naprawdę to, że jakiś wzór jest bardziej popularny niż inny nie oznacza, że jest lepszy. Wypełniając list przewozowy trzeba skupić się na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych elementów narzuconych przez tę konwencję.

Obowiązkowe elementy na liście przewozowy CMR

W konwencji CMR w artykule 6 zapisano obowiązkowe elementy, jakie muszą być zawarte w liście przewozowym, aby móc uznać go za prawidłowo wypełniony. List przewozowy musi zawierać:

 • miejsce i datę wystawienia
 • nazwę i adres nadawcy
 • nazwę i adres przewoźnika
 • datę i miejsce przejęcia towaru do przewozu oraz miejsce wydania
 • nazwę i adres odbiorcy
 • określenie rodzaju towaru i sposób pakowania
 • ilość sztuk towaru, cechy, numerację
 • wagę brutto lub ilość towaru
 • koszty przewozu
 • instrukcję przewozu
 • oświadczenie, że przewóz podlega przepisom konwencji CMR

List przewozowy można wypisać ręcznie na blankiecie, który można łatwo wydrukować ze strony https://druczki.eu/category/druki-cmr lub, który został zostawiony do wypełnienia na przykład przez firmę przewozową. Jednak w dobie komputeryzacji najczęściej zdarza się, że w specjalnym programie komputerowym podaje się wszystkie dane, a potem tylko kilka „drukuj” i wyskakuje gotowy list przewozowy, który razem z paczką trzeba doręczyć przewoźnikowi. Zawsze warto sprawdzić czy dane się zgadzają, a zwłaszcza czy nie ma pomyłki w nazwie i adresie nadawcy lub odbiorcy. Paczki z delikatnym ładunkiem powinno się także oznaczać odpowiednimi naklejkami np. „uwaga szkło”.